צפון

למסעדת איסקנדר דרושים/ות טבחים/יות, מנהלי/ות משמרת ומלצרים/יות

19/09/2019
מספר משרה: 
8356
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
מטבח / מזון / מסעדנות
מקצוע: 
טבח/ית
תאור תפקיד: 

דרושים/ות טבחים/יות, מנהלי/ות משמרת ומלצרים/יות

 

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

עובדים/ות רציניים/יות ואחראיים/יות, לתקופה ממושכת 

עם ניסיון בתחום המסעדנות .

תעודות והמלצות יתקבלו בברכה.

השכלה נדרשת: 
אין דרישה מיוחדת
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

מכרז פומבי 09/2019 - דרוש/ב פקח/ית סביבתי/ת באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

18/09/2019
מספר משרה: 
8353
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
איכות הסביבה
כללי
לוגיסטיקה ותפעול
מקצוע: 
פקח/ית
תאור תפקיד: 

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מחפש מועמד/ת לתפקיד פקח/ית סביבתי/ת.  
פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית או של איגוד ערים לאיכות הסביבה.  
עיקרי התפקיד:
1.ביצוע מדיניות אכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע
   חקירות.
א. פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת ומחזור,
    זיהום מים ושפכים, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד.
ב. הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח.
ג. ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור
   הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.
ד. ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת
    דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיראה לנכון, או לנהוג בהן
    בדרך אחרת.
ה. תיעוד עבירות איכות הסביבה בתחומי האיגוד לרבות כתיבת דוחות מפורטים.
ו. הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם
   לממונה.
ז. מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות באיגוד בהיבט האכיפה.
ח. מתן דו"חות קנס.
ט. איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור,   
    או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור.
י. איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים
   ועדים ,עיכוב חשודים, חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך   
   העברתן לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.
יא. שותפות בכוננות עם שאר חברי  צוות הפיקוח ברשות או באיגוד.
2. תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט
א. תיאום שוטף והנחיה מאת התביעה העירונית או של האיגוד.
ב. מתן עדות בדיונים בבתי משפט.
ג. תיאום ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע במשרדי ממשלה, משטרה, תאגידי מים וביוב
   וברשות המקומית.
3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה. 
א. תיאום שוטף עם גופי אכיפה נוספים ( כגון משטרה ירוקה, פקחי רט"ג, פקחי סיירת
    ירוקה ושטחים פתוחים, פקחי ניטור נחלים ורעלים של משרד הבריאות ועוד).
ב. תיאום וביצוע מבצעי אכיפה מיוחדים עם כל הגורמים הנ"ל.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, אסרטיביות ויכולת אכיפה.
עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות. 
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות. או: תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף לחוק ההנדסאים והטכנאים, או שקיבל 11 הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות. 
קורסים והכשרות מקצועיות: הפקח/ית י/תחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות להם בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית סמכויות פקחים) כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק. 
שפות- בהתאם לצורך
כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה.
רישום פלילי: משטרת ישראל הודיעה בתוך 3 חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.
ניידות ורישיון נהיגה בתוקף.
בקיאות בתחום איכות הסביבה
בקיאות בחקיקה ובתקינה עדכנית בתחומי הסביבה
יכולת תכלול יזום והנעה של תהליכים, תאום וביצוע
יכולת לימוד עצמאית
אסרטיביות, יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בשיתופי פעולה מרובים
בקיאות ביישומי מחשב
בתנאים שווים תינתן עדיפות לתושב האזור
היקף המשרה - משרה מלאה' נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
כפיפות :למנכ"ל האיגוד  
תנאי השכר : על פי אישור משרד הפנים/
את הבקשות יש להפנות לאיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי במייל לכתובת  jobs@ecowest.co.il.
מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בצרוף קו"ח ואסמכתאות לא יאוחר מיום 03/10/2019. 
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לא ייענו. מעומדים שלא יגישו כל האסמכתאות לגבי לימודים גבוהים וקורסים,  כנדרש לעיל לא ייענו.

השכלה נדרשת: 
הנדסאי/ית
היקף המשרה: 
משרה מלאה
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

למרכז קהילתי משגב דרוש/ה מנהל/ת כספים

18/09/2019
מספר משרה: 
8351
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
הנה"ח וכספים
מקצוע: 
מנהל/ת כספים
תאור תפקיד: 

אחריות על כל התחום הכלכלי והכספי (הערכת פרוייקטים והשקעות, רכש, הנהח"ש, תקציב, תמחור).
חלק מצוות ההנהלה של המרכז הקהילתי
השתתפות בישיבות הנהלת המרכז הקהילתי.
חבר בועדת הכספים של הנהלת המרכז הקהילתי  עבודה שוטפת עם מנהלי מחלקות / רכזי ענפים על נושאים תקציביים על פי צורך.
שותפות בייזום וניתוח כדאיות עסקית/כלכלית של פרוייקטים חדשים בדגש על הגדלת בסיס ההכנסות של המרכז הקהילתי.
ניהול מערך הכספים: הנה"ח וגבייה.
אחריות על ניהול תזרים המזומנים של המרכז הקהילתי.
עבודה מול גורמי מימון מתקצבים: בדיקת חוזים, מעקב אחר דיווחים, מעקב אחר תקבולים.
עבודה מול בנקים - בקרה שוטפת, אישורי יתרות, קביעת תעריפי עמלות וריביות, תקשורת מקוונת עם הבנקים, חברות אשראי ועוד.
אחריות על הכנת תקציב המרכז הקהילתי, מעקב אחרי ביצוע.
הכנת דו"חות כספיים מיוחדים לפי בקשת ועדת כספים, הנהלת המתנ"ס ו/או כל גורם חיצוני אחר שלמתנ"ס קשר כספי או ארגוני איתו.
אחריות להדרכה והעשרת העובדים במערכות הכספיות.
עבודה שוטפת עם רואה חשבון העמותות, גופי ביקורת, אגף הכספים במועצה, מערכות הכספים בחברה למתנ"סים, רשם העמותות וכיוצ"ב.
עבודה מול ספקים ונותני שרות:
שותפות בהכנה וניהול מכרזים.
הכנה / אישור חוזים לספקים.
קבלת הצעות מחיר.
מו"מ על תעריפי שירות ומחירי ציוד ורכוש.
קביעת תנאי תשלום ומועדי אספקה. 

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תואר בכלכלה / מינהל עסקים / חשבונאות / כל תחום רלוונטי.
קורס חשבים/גזברים, רצוי בדגש על מסגרות ציבוריות(מלכ"רים) - יתרון
הנה"ח סוג 3 ומעלה - יתרון
ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה דומה.
ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים קטן בכפיפות ישירה.
יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות גבוהה
כושר ביטוי גבוה בעל פה ובכתב
יכולת לניהול מו"מ עם גופים שונים.
אחריות, יצירתיות, יוזמה ומעוף.
היקף המשרה  80%
רשיון נהיגה + רכב - חובה
נכונות לגמישות בשעות העבודה.
תחילת עבודה מיידית
קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל: ilanit@misgav.org.il עד תאריך  02/10/2019.  

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

דרוש/ה איש/אשת תפעול ומכירה לסוכנות רכב בצפון!!!

18/09/2019
מספר משרה: 
8350
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
לוגיסטיקה ותפעול
מכירות
מקצוע: 
מוכר/ת
תאור תפקיד: 

לסוכנות רכב גדולה בצפון דרוש/ה איש/אשת תפעול ומכירה!!!

מהות התפקיד: 
נהיגות מבחן, הכנת הרכבים למסירה ומסירת הרכבים. 
הכנת הזמנות עבור אביזרי רכב ותיאום המסירה . 
מכירת אבזור נלווה לרכבים . 

שכר מעולה !!!

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

רשיון נהיגה ידני- חובה !
ראש גדול 
נסיון במכירות

השכלה נדרשת: 
אין דרישה מיוחדת
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
שעות עבודה: 
א-ה 09:00-18:00, ו-09:00-13:00, אחת לשבוע סיום ב15:00
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

דרוש/ה מדריך/ה ביתית

18/09/2019
מספר משרה: 
8349
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
חינוך והדרכה
מקצוע: 
מלווה
תאור תפקיד: 

דרוש/ה מדריך/ה ביתית לעבודה עם ילדים בגיל הרך והוריהם. 
העבודה בשעות אחר הצהריים בבית המשפחות. 

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרוש ידע וניסיון בעבודה עם הגיל הרך. 

השכלה נדרשת: 
אין דרישה מיוחדת
היקף המשרה: 
משרה חלקית
סוג המשרה: 
אחר
שעות עבודה: 
אחר הצהריים
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

לקבוצת דנאל דרוש/ה רכז/ת גיוס לסניף הקריות

18/09/2019
מספר משרה: 
8348
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
משאבי אנוש וכוח אדם
מקצוע: 
רכז/ת משאבי אנוש
תאור תפקיד: 

העבודה הינה בחטיבת משאבי האנוש, סניף קרית מוצקין

התפקיד כולל ניהול תיק לקוחות, סינון וגיוס למשרות שונות, 
ביצוע ראיונות טלפונים ופרונטאליים למועמדים/ות, כתיבת חוו"ד, שליחת קו"ח ועוד

המשרה מלאה בימים א'-ה', בשעות 8:00-17:00, שעות נוספות רק ע"פ צורך.

שכר בסיס + בונוסים בעמידה ביעדי החברה

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תואר ראשון - חובה
נסיון בתחום שירות ומכירה - חובה
נסיון בתחום הגיוס - יתרון משמעותי

רישיון נהיגה - חובה

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
שעות עבודה: 
08:00-17:00
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

עבודה מגוונת בחנות אופניים

18/09/2019
מספר משרה: 
8346
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
ספורט ובריאות
מקצוע: 
עובד/ת כללי
תאור תפקיד: 

עבודה מגוונת  בחנות אופניים  , מכירות ושירות לקוחות ידע וגישה לתיקון אופניים . 

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

נסיון בשירות לקוחות , יכולת ורצון לתיקון אופניים , יכולת בגישה לרשתות חברתיות , ידע באנגלית . 

ימי עבודה  ,  שני עד שישי .  שבת וראשון סגור.

השכלה נדרשת: 
תיכונית
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
שעות עבודה: 
8 ביום
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

עובד/ת להובלות והתקנות במפעל ריהוט

18/09/2019
מספר משרה: 
8345
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
ייצור ותעשייה
מקצוע: 
מתקין/ה
תאור תפקיד: 

דרוש/ה עובד/ת לעבודת התקנות ריהוט בשטח

יציאה עם עובד נוסף או עובדים נוספים בדרך כלל,

נכונות לעבודה מאומצת

בעל/ת יכולת עבודה עם מברגות ופטישונים ועבודה טכנית.

עבודה 5 ימים בשבוע

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

יכולת הגעה עצמאית למושב עם רכב.

רשיון ב'.

יכולת עבודה בצוות.

נכונות לעבודה מאומצת.

תנאים טובים למתאימים

השכלה נדרשת: 
אין דרישה מיוחדת
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
שעות עבודה: 
08:00- 18:00
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

מטפל/ת על פי קריאה

18/09/2019
מספר משרה: 
8344
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
חינוך והדרכה
מקצוע: 
מטפל/ת בילדים
תאור תפקיד: 

למערכת גיל הרך בקיבוץ געתון נדרש/ת מטפל/ת מחליפ/ה על פי קריאה  לכל הגנים -לידה עד 6

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

יחסי אנוש מעולים, סבלנות, גמישות, יכולת למידה.

 

 

השכלה נדרשת: 
אין דרישה מיוחדת
היקף המשרה: 
גמיש
סוג המשרה: 
אחר
שעות עבודה: 
7:00-16:00
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

למכללה האקדמית צפת דרוש/בה רכז/ת נגישות ומתאמ/ת - מכרז מספר 20/2019

16/09/2019
מספר משרה: 
8340
מועצה/אזור: 
צפון
תחום: 
חינוך והדרכה
יעוץ / אימון / הנחייה / ליווי
כללי
צרכים מיוחדים
מקצוע: 
רכז/ת
תאור תפקיד: 

ייעוץ וטיפול בסטודנטים מהחברה הערבית בעלי לקויות למידה/בעלי צרכים מיוחדים.
התפקיד משלב ידע מקצועי ,כושר אנליטי ויכולות למתן ייעוץ, הכוונה והדרכה. 
טיפול בפניות של סטודנטים, איתור קשיים ומתן פתרונות אישיים ומערכתיים
מתן טיפול פרטני לסטודנטים
ליווי מקצועי ואישי של הסטודנטים
סיוע בקליטה והתאקלמות באקדמיה
העברת סדנאות בנושאים, כגון: מיומנויות למידה, הכנה למבחנים, אסטרטגיות למידה, העצמה לימודית ,ניהול זמן וכיו"ב.
הנחיית חונכים, מטפלים ומרצים הקשורים בתהליכי הטיפול והסיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

 תואר שני באבחון וטיפול בלקויות למידה - חובה
הכשרה בהוראה מתקנת - יתרון
ידע וניסיון מקצועי בייעוץ, אבחון וטיפול בלקויות למידה - שנה אחת לפחות
היכרות עם התרבות הערבית, מאפייניה ומנהגיה.
ידיעת השפה הערבית ברמת שפת אם
ניסיון בהעברת סדנאות להקניית אסטרטגיות למידה - יתרון.
היכרות ושליטה בטכנולוגיה מסייעת - יתרון.
יכולת הכלה.
דייקנות וכושר עמידה בתנאי לחץ.
יכולת ביטוי טובה בכתב ובעל פה בעברית.
יכולת עבודה בצוות.
*היקף משרה - 25% משרה ( 10.5 שעות שבועיות)
כפיפות לראש היחידה לקידום הסטודנט.
תחילת עבודה ב 1 לנובמבר 2019.
 פניות יש להגיש למנהל משאבי אנוש, מר משה אסף, לא יאוחר מתאריך 24/09/2019 באמצעות הדוא"ל  moshea@zefat.ac.il
רק פניות מתאימות תיענינה; המודעה מכוונת לגברים ולנשים כאחד

השכלה נדרשת: 
תואר שני
היקף המשרה: 
משרה חלקית
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.
Subscribe to RSS - צפון