מעטפת תומכת עסקים במועצה האזורית מטה אשר - דבר ראש המועצה

חמישי, אפריל 30, 2020 - 17:45

מעטפת תומכת עסקים במועצה האזורית מטה אשר - דבר ראש המועצה משה דוידוביץ