מכרז כ"א 49/2019 – פנימי/חיצוני- בודק/ת תכניות מפורטות, בקשות להיתר ומידען/ית תכנוני/ת

מכרז כ"א 49/2019 – פנימי/חיצוני- בודק/ת תכניות מפורטות, בקשות להיתר ומידען/ית תכנוני/ת

10/12/2019
מספר משרה: 
9052
מועצה/אזור: 
תחום: 
מהנדסים
מקצוע: 
הנדסאי/ת בניין
תאור תפקיד: 

היקף משרה :                                                                     

100% משרה. העסקה בדרוג דרגה.

כפיפות : 

יו"ר הוועדה/ מהנדס הוועדה

תיאור ועיקרי התפקיד :

 • בדיקה וטיפול  בבקשות להיתרי בנייה בוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות  והנחיות מהנדס הוועדה.
 • מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת לרבות מידע תכנוני לכל דורש בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו.
 • איסוף הזנה ושליפת נתונים תכנוניים, תמיכה ואחזור מידע באופן פיסי וממוחשב.
 • בדיקת תוכניות מפורטות  (תב"ע)  שנערכו והוגשו לוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו וקידומן בהליכים שנקבעו בחוק. הבדיקות תבוצענה בהתאם למדיניות הוועדה המקומית והנחיות מהנדס הוועדה.
 • קבלת קהל ומענה לפניות.
 • ביצוע כל מטלה שתוטל על ידי מהנדס הוועדה.

תנאי סף :

 • תואר אקדמאי באדריכלות או בהנדסת בניין ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה / המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך, או הנדסאי בניין  או אדריכלות – חובה!

 יש לצרף העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף העתק כנ"ל.  

 • שפות : עברית – ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות ה – 0ffice.
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

יכולות נוספות:

 • תינתן עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי מנהל התכנון ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות  ו/או לבודקי תכניות / בודקי בקשות להיתר / מידענים.
 • יתרון לבעלי ניסיון מקצועי מוכח בעריכת / בדיקת בקשות להיתרי בנייה או עריכת / בדיקת תכניות מפורטות.
 • היכרות עם מערכת GIS, רישוי זמין, מבא"ת – יתרון.

 לצפייה במכרז ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים  או לאתר הוועדה לתכנון ולבנייה חבל אשר >> כללי >> מכרזי הוועדה,

קורות חיים ניתן להעביר לפקס 153503378159 או  באמצעות המייל: michrazim@mta.org.il

עד לתאריך –  21/12/2019

 * הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לערוך למועמדים מבחני ידע ו/או מבחני התאמה.

 בתנאים שווים עדיפות לתושבי מטה אשר. מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
סוג המשרה: 
אחר
למשרה זו, קורות החיים ישלחו ישירות למעסיק. רק פניות מתאימות תענינה.

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.