אודות מעברים

אודות "מעברים גליל מערבי"
"מעברים גליל מערבי" הינו מרכז תעסוקה קהילתי הפועל לקידום התעסוקה בקרב תושבי המועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף וכן לפיתוח כלכלי באזור הגליל המערבי. המרכז הוקם ע"י ג'וינט ישראל - תנופה בתעסוקה (תב"ת) והמועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף.
כיום שותפים למרכז משרד הרווחה - השירות הקהילתי, משרד התמ"ת, משרד החקלאות, החטיבה להתיישבות.

מרכז מעברים הגדיר שלוש רמות לפעילותו
ברמת הפרט: הדרכה בחיפוש עבודה, הכוון וייעוץ תעסוקתי, קורסים והכשרת עובדים בהתאם לצרכים והעמדת לוח משרות ממוחשב לדורשי העבודה.

ברמת הישוב/הקהילה: איתור צרכי תעסוקה בישובים: שכירים ויזמים, זיהוי וליווי קבוצות כוח לקידום אינטרסים משותפים, מינוי אנשי קשר בנושא התעסוקה בכל יישוב והכשרתם לתווך בין דורשי התעסוקה לעבודות המוצעות, קשר עם אנשי משאבי אנוש/מנהלי קהילה/יו"ר ועד בקיבוצים ובמושבים, תיאום בין הגורמים הפעילים ביישוב - עובדי רווחה, בעלי תפקידים וגיבוש מנהיגות מקומית.

ברמה המרחבית: מיצוי אפשרויות התעסוקה במרחב וחשיפתן לתושבי האזור, מעורבות בפיתוח פרויקטים תעסוקתיים, יצירת שיתופי פעולה עם יישובים, מפעלים ומועצות שכנות, חיבור האזור לגורמים ציבוריים ועסקיים ברמה הארצית, במטרה לפתח כלים להתמודדות עם פיתוח ההון האנושי באזור ויצירת מקורות תעסוקה.

גלריית תמונות: 
לוגו חדש מעברים
חותמת חדשה מעברים