הגישו מועמדות לקבלת תמיכה ביזמות עסקית ופיתוח כלכלי

נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית - לשנת 18/2017

ההסתדרות הציונית העולמית - החטיבה להתיישבות

מודיעה על האפשרות לקבל, בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא ובהתאם להוראת תכ"ם 1.2.6 ,

תמיכות לפעילויות בנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בנושאים שאינם מקבלים סיוע ישיר במסגרת הוראות החוקים להשקעות הון: בתעשייה ובתיירות.

נוהל זה מפורסם באתר החטיבה להתיישבות ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר:  www.gov.moag.il

מועצות אזוריות מטה אשר, מעלה יוסף ומרכז מעברים מזמינים בעלי עסקים וישובים להגיש מועמדות לקול קורא במטרה לקדם פיתוח עסקים ופיתוח כלכלי ביישובים לצרכי פרנסה ותעסוקה.

הזמן להגשת בקשות מאוד קצר,  כמו כן, יש  לקחת בחשבון כי  הגשת בקשה מחייבת הכנת תכנית עסקית מפורטת, כולל הצעות מחיר ומסמכים נלווים לאישור ואימות פרטים בתכנית העסקית. 

ניתן לפנות לסניף מעוף בנהריה לקבלת ייעוץ וסיוע בהכנת תכנית עסקית.

עלות תכנית עסקית לזכאים לסבסוד של "מעוף" עומדת על כ 1,600 ₪ בתוספת מע"מ (20 שעות ייעוץ). לישובים או לבעלי עסקים אשר אינם זכאים לסבסוד, עפ"י תקנון המעוף, עלות הכנת התכנית היא  כ - 6000 ₪, (בהתאם להסכם עם היועץ)

להכוונה ולמידע נוסף  מוזמנים ליצור קשר עד לתאריך ה 19.8.2018 עם מאיר מורן, רכז עסקים קטנים ויזמויות במעברים

052-7908590     meir424865@gmail.com