כינוס אסיפות כלליות וקיום ישיבות ועד נוכח ההגבלות החדשות למלחמה בנגיף הקורונה