קול קורא להצטרפות למאגר, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים במועצה האזורית מטה אשר ותאגידיה